เครื่อง ลด ความชื้น เลือกอย่างไร มีอะไรที่ต้องพิจารณาบ้าง

เครื่อง ลด ความชื้น

สำหรับการทำงานอุตสาหกรรมนั้นเราอาจจะรู้กันอยู่แล้วว่าอุสาหกรรมนั้นมีการควบคุมความชื้นด้วยการเลือกใช้ เครื่อง ลด ความชื้น ภายในอุตสาหกรรม ซึ่งมีหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างมากที่มีการเลือกใช้งานเครื่อง ลด ความชื้น ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประกอบการสตูดิโอถ่ายภาพ และยังมีอีกหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างมากด้วยเช่นกันที่มีการควบคุมความชื้น  ดังนั้นในการเลือกเครื่อง ลด ความชื้น หรือ ตู้ควบคุมความชื้นนั้นเราสามารถที่จะเลือกได้อย่างไรบ้าง และเราจะต้องพจารณาจากปัจจัยอะไรบ้างที่จำเป็นต่อการเลือกเครื่อง ลด ความชื้น

อะไรอยู่ภายในอุตสาหกรรม

            อย่างแรกเลยนั้นคือเราจะต้องพิจารณาก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่เรานั้นต้องการที่จะควบคุมความชื้น หรือ เราจะต้องการเก็บรักษาอะไรบ้าง  ซึ่งนั้นก็เพราะว่าสินค้า หรือ ของที่ต้องการนั้นจะต้องการใช้ความแตกต่างในการเก็บรักษาที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน

  • ผงสารเคมี : ผงสารเคมีนั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าหากว่าไม่มีการเก็บรักษาในพื้นที่ที่มีการควบคุมความชื้น หรือ มีการลดความชื้นนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเอาได้ โดยในการเก็บรักษานั้นการเลือกใช้เครื่อง ลด ความชื้นในการเก็บสารเคมีนั้นจะต้องมีค่าที่ระดับต่ำกว่า 40RH  เพื่อรักษาคุณสมบัติของสารเคมี และ ป้องกันสารเคมีทำปฏิกิริยาต่อสภาพาอากาศด้วยเช่นกัน
  • ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : อุตสาหกรรมอย่างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้นเรื่องของการควบคุมความชื้นนั้นมีความสำคัญอย่างมาก และ ไม่ควรที่จะปล่อยปะละเลยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย โดยการเก็บรักษาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะต้องเก็บในความชื้นที่ต่ำที่สุดโดยจะระดับต่ำกว่า 5 RH ซึ่งการควบคุมความชื้นนั้นจะต้องทำได้รวดเร็วในกรณีที่มีการควบคุมความชื้นไม่ได้ ไม่อย่างนั้นจะเกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนทันที
  • เมล็ดพันธ์และพืชพันธ์ : อุตสาหกรรมอย่างเกษตรกรรมนั้นการรักษาความชื้นเองก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันเพราะว่า “ความชื้น” นั้นเป็นตัวแปรหลักของการเจริญเติบโตเลยก็ว่าได้ ซึ่งการรักษาเมล็ดพืชพันธ์ต่าง ๆ ให้ดีที่สุดนั้นคือการเก็บรักษาภายใต้ความชื้นที่ไม่ควรมากกว่า 10 RH เพื่อให้มีคุณภาพของพืชผลมากที่สุด

บริการหลังการขายของสินค้านั้น ๆ

            หลังจาที่เรารู้แล้วว่าอุตสาหกรรมของเรานั้นจะต้องเก็บสินค้าอะไรก็ตามในส่วนต่อมานั้นให้เรานั้นเลือกจากบริการหลังการขาย หรือ ตัวแทนจำหน่ายที่น่าเชื่อถือจะดีกว่า อย่าเลือกเพียงเพราะว่าเรานั้นมองว่า “ราคาถูก” เพราะอาจจะทำให้เรานั้นเจอกับปัญหลังการใช้งานได้ ทางที่ดีเมื่อเรานั้นจะเลือกใช้ทั้งที ควรเลือกจากบริการหลังการขายที่ดี และ ร้านตัวแทนที่น่าเชื่อถือจะดีกว่าอย่างมาก

การดูแลยากหรือไม่

            สุดท้ายนั้นคือในเรื่องของการ “ดูแล” นั้นเราควรจะตรวจาสอบให้ดีว่ามีการดูแลที่ยากหรือง่าย หรือมีการใช้งานพื้นที่ที่หลากหลายหรือไม่ เพื่อในอนาคตนั้นเกิดเหตุการณ์ที่เรานั้นอาจจะไม่รู้ เราอาจจะได้ใช้ประโยชน์ในเครื่อง ลด ความชื้นได้ต่อ

                การเลือกเครื่องลดความชื้น นั้นจะเห็นว่ามีความหลากหลายในการเลือกอย่างมาก แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือเราจะต้องรู้ว่าเรานั้นจะต้องการใช้เครื่อง ลด ความชื้น แบบไหนภายในอุตสาหกรรมของเราเพราะว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องของการเก็บรักษา 

Back To Top